อาจจะ “เจ้าชู้”

อาจจะ “เจ้าชู้”
ในวันที่ไม่มีใคร !?!
แต่! ไม่เคย
“หลายใจ”
ในตอนที่มี “แฟน”

Advertising