ถ้าคุณรักใครสักคน คุณจะรู้ว่า

ถ้าคุณรักใครสักคน คุณจะรู้ว่า
ความอดทน สะกดว่าอย่างไร

Advertising