เศษแก้วยังมีคม

เศษแก้วยังมีคม
เศษคารม..ยังบาดใจ
เศษเหล็ก..ยังขายได้
เศษหัวใจ..ใครช่วยที

Advertising