สิ่งหนึ่งที่ยังเต้นอยู่ คือ หัวใจ

สิ่งหนึ่งที่ยังเต้นอยู่ คือ หัวใจ
แต่สิ่งหนึ่งที่หยุดนิ่งลงไป คือ ความรู้สึก

Advertising