ถ้าเฟซบุ๊คมี … ปุ่ม “โสด”

ถ้าเฟซบุ๊คมี …
ปุ่ม “โสด”
จะกดสักหมื่นครั้ง
แต่ … ถ้าคุณมี
ปุ่ม “รักจัง”
จะกดทุกครั้ง … ที่หายใจ

Advertising