ฉันเป็นคนไม่มีหัวใจ

ฉันเป็นคนไม่มีหัวใจ
เพราะเวลามองเธอทีไร หัวใจก็ไปอยู่ที่เธอ

Advertising