Advertising

รักแรก คือแม่ข้า

รักแรก คือแม่ข้า
รองลงมา คือแม่โขง
รักแรก จะจบลง
เพราะแม่โขง ขึ้นราคา

หัวใจไม่ใช่ของเล่น

หัวใจไม่ใช่ของเล่น
และอย่าเห็นผู้หญิงเป็นของตาย
ถ้ายังเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชาย
ก็จงอย่ามักง่ายรักใครเร็ว

Advertising
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 14 »