Advertising

แฟนไม่ดีต้องหาใหม่

แฟนไม่ดีต้องหาใหม่
แฟนไม่ใส่ใจต้องหาเพิ่ม

ผู้ชาย ไม่เจ้าชู้

ผู้ชาย ไม่เจ้าชู้
ก็เหมือนงู ไม่มีพิษ
ผู้หญิง ไม่จริต
ก็หมดสิทธิ์ มีผัวหล่อ

Advertising
« 1 2 3 »