Advertising

ปัญหา ก็เหมือน เสื้อผ้า

ปัญหา ก็เหมือน เสื้อผ้า มีไว้…แก้

ผู้หญิงถูกหลอกที่หู

ผู้หญิงถูกหลอกที่หู
ผู้ชายถูกหลอกที่ตา
ผู้หญิงเลยต้องแต่งหน้า
ผู้ชายเลยต้องแต่งเรื่อง ..

Advertising
« 1 2 3