Advertising

จะขึ้นดอยหรือขึ้นเขา

จะขึ้นดอยหรือขึ้นเขา ก็ไม่เหงาเท่าขึ้นคาน

รักแรก คือแม่ข้า

รักแรก คือแม่ข้า
รองลงมา คือแม่โขง
รักแรก จะจบลง
เพราะแม่โขง ขึ้นราคา

Advertising
« 1 2 3 4 5 6 »