Advertising

ถ้าแฟนเก่า โทรถามว่า

ถ้าแฟนโทรถามว่า…
“วาเลนไทน์ปีนี้ อยากได้อะไรไหม?”
ก็ตอบเขาไปว่า…
“อยากเริ่มต้นใหม่ ก้บใครที่ไม่ใช่เอ็ง”

Advertising
1 2 3 »