Advertising


แฟนเขาเราไม่มีสิทธิ์

แฟนเขาเราไม่มีสิทธิ์
แต่ถ้าเราจีบติดมันก็สิทธิ์ของเรา ..

รักแรก คือแม่ข้า

รักแรก คือแม่ข้า
รองลงมา คือแม่โขง
รักแรก จะจบลง
เพราะแม่โขง ขึ้นราคา

หัวใจไม่ใช่ของเล่น

หัวใจไม่ใช่ของเล่น
และอย่าเห็นผู้หญิงเป็นของตาย
ถ้ายังเรียกตัวเองว่าลูกผู้ชาย
ก็จงอย่ามักง่ายรักใครเร็ว

Advertising
« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »