Advertising


ถ้าไม่อยากให้ ความรัก ต้องสะดุด …

ถ้าไม่อยากให้ ความรัก ต้องสะดุด …
ก็ต้อง สะกด คำว่า “หยุด” ให้เป็น

เมื่อเขารัก เขาก็หวาน

เมื่อเขารัก เขาก็หวาน
เมื่อเขารำคาญ เขาก็ด่า
เมื่อเขาคิดถึง เขาก็ทักมา
เมื่อเราไร้ค่า เขาก็เงียบไป

ผู้หญิงถูกหลอกที่หู

ผู้หญิงถูกหลอกที่หู
ผู้ชายถูกหลอกที่ตา
ผู้หญิงเลยต้องแต่งหน้า
ผู้ชายเลยต้องแต่งเรื่อง ..

Advertising
« 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »